W jakim celu wykonuje się badania wysokościowe

Na http://www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/ zamówisz badania wysokościowe Kęty.

Praca na wysokościach uznawana jest za zajęcie wiążące się z podwyższonym ryzykiem. Żeby wykluczyć występowanie groźnych wypadków, wprowadzono konieczność przeprowadzania szczegółowych testów sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania czynności związanych z pracą na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Co ile lat należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – podstawy prawne

Definicja pracy na wysokości zamieszczona jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według przepisów uznajemy za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się minimum jeden metr nad poziomem podłogi. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na kominach, konstrukcjach budowlanych, rusztowaniach itd. Specjalne badania pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku bądź innych schorzeń mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z trzech części – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Celem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta wad wzroku, problemów z błędnikiem lub padaczki. Uzupełnieniem jest rutynowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jak wpływa na wynik badania cukrzyca?

Badania wysokościowe należy przeprowadzać co 2-3 lata. Osoby, które skończyły 50 lat muszą przechodzić je systematycznie co 12 miesięcy. Najczęściej występującym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest zez, konieczność noszenia okularów, jak również cukrzyca i padaczka. Co ciekawe noszenie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść także testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy ciężkich maszyn drogowych, suwnic czy pracownicy obsługujący pulpity sterownicze.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]