Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Skorzystaj z sugestii tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków. Skieruj się tu.

Kilka ostatnich lat to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia zatrudnienia czy też nauki w naszym kraju.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Białorusi, Rosji czy Ukrainy. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Dlatego żeby pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]