Komu powierzyć hydroizolację budynku i dlaczego to ważne?

W toku budowy jakiegokolwiek obiektu, niezależnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie projektowania należy zadbać o stosowne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do źle lub w ogóle niezabezpieczonych murów obniży ich wytrzymałość i zdolność do izolacji cieplnej, a także przyczynić się do rozwoju chorobotwórczych pleśni oraz grzybów.

Które fragmenty budowli należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie należy chronić przed wilgocią należą przede wszystkim piwnice, balkony, fundamenty, dachy i tarasy, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi czy też wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z profesjonalistami, którzy określą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wodą i jakiej techniki należy użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z cegły, dziurawki czy pustaka wypalanego poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, aby każda warstwa miała spadek przeciwdziałający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. Tak samo hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Istotne jest, aby planowanie hydroizolacji, polecić profesjonalnej ekipie, posiadającej wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, generalni wykonawcy i inwestorzy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami podczas prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem taśm PVC, taśm dylatacyjnych, węży iniekcyjnych czy uszczelek pęczniejących. Natomiast na zamówienie zarządców ukończonych już budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi uszczelnieniem, naprawą i inwentaryzacją przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, uszczelnieniem podszybii windowych oraz wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.