jak wystawić notę księgową na 40 euro

Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 lub 100 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Należy zaznaczyć, że notę księgową można przesłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia w płatności, co więcej bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. W końcu zwłoka we wniesienia opłaty może być kwestią jednorazowego przeoczenia czy chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

W momencie, kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się na podstawie średniego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego za darmo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest także w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]