Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Tu uzyskasz szczegółowe wiadomości dotyczące metody kasowej.

Właściciele firm przeważnie rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Z metody kasowej może korzystać większość krajowych przedsiębiorców

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za sprzedane produkty lub wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się notorycznie, nawet znakomicie radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków na czas i finalnie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na względzie wskazany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, lecz muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeśli zatem sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Konieczne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Co sprawia, że biura rachunkowe nie polecają biznesom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest po prostu kwestia codziennego kontrolowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Ale już przy kilkudziesięciu fakturach monitoring należności pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia oszczędność czasu i zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]