Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Potrzebujesz szczegółowych wiadomości o taniej windykacji? Znakomicie trafiłeś! Skieruj się na https://tinyurl.com/ya8ybqwe.

Jest sporo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja – działania, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Chociaż termin ten wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której podejmuje się wobec dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu przelania opłaty. O ile ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wysyła porównywalną liczbę faktur i paragonów, ryzyko, iż jakaś część opłat nie zostanie przelana we wskazanym czasie niewątpliwie wzrasta. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – proces upominania o obowiązku opłacenia faktury

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może skonfigurować swoje scenariusze działań wszczynanych względem opieszałych klientów, definiując między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie przyniosą efektów, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na koniec, pod warunkiem, że wspomniane wyżej kroki zadziałają, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje także wyraźną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]