Studia licencjackie i magisterskie – co wybierają polscy maturzyści?

Wybór najlepszego kierunku studiów to dylemat, z którym rok w rok mierzą się dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Często wybór ten stanowi o rozwoju przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów rozpoczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki są najczęściej wybierana.

Kierunki studiów popularne wśród abiturientów

Wśród 10 najbardziej popularnych kierunków studiów niezmiennie na podium pojawia się informatyka. Zainteresowani naukami ścisłymi często wybierają także dziedziny o podobnym charakterze, które posiadają wysoki potencjał rozwoju. Są to naturalnie robotyka oraz automatyka, które nie są wszak kierunkami nowymi, niemniej jednak dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być uważane, za studia dla pasjonatów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci starają się przede wszystkim o indeks na kierunkach zarządzanie i psychologia. Kolejno w zestawieniach widnieją prawo, kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), budownictwo bądź wszelkie filologie (głównie angielska).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z dziedziny orientalistyki (sinologia i japonistyka), a także matematyki. Najtrudniej dostać się też na studia związane z kreowaniem wizerunku, sztuką filmową czy designem. Należy podkreślić, iż spora liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa wszak podania o przyjęcie nawet na kilka kierunków równolegle.

Jak podjąć odpowiednią decyzję o kierunku studiów?

Stojąc przed wyborem kierunku warto rozważyć własne pasje, ale także przyszłe zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, iż konkretny kierunek nie musi przesądzać przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą swobodnie poszerzać swoje umiejętności na studiach podyplomowych. Są one organizowane na większości uczelni wyższych i przeważnie nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy mieć tytuł licencjata, magistra bądź inżyniera.

Młody człowieku, pamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można również dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje np. poprzez działanie w wolontariatach bądź organizacjach uczelnianych. Należy spożytkować te 5 lat jak najlepiej.