Jak powinny wyglądać prawidłowo zaprojektowane schody wewnętrzne?

Znajdź schody z drewna na www.oknostol.com.pl/schody/.

Wewnętrzne schody muszą być nie tylko wytrzymałe i wspaniale prezentujące się, lecz również powinny być przede wszystkim bezpieczne oraz wygodne w użytkowaniu. W czasie planowania domu lub mieszkania należy zatem wziąć pod uwagę bieżące przepisy opisujące to, jakie normy techniczne muszą bezwzględnie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – jakie warunki powinny spełniać?

Niezależnie od tego, czy według projektu chcemy zbudować schody wewnętrzne z drewna, z betonu lub ze szkła, ich konstrukcja musi być zgodna z wymienionymi w przepisach budowlanych normami. Instrukcje przedstawiające to, jak powinny wyglądać przepisowo sporządzone schody, zostały przytoczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym dokumencie podano dane o wymiarach spoczników i stopni, maksymalnej liczbie stopni w jednym biegu oraz jego minimalnej szerokości.

Rekomendowane wymiary schodów – parametry

Jeżeli pragniemy zbudować w mieszkaniu wygodne schody, ich wymiary muszą umożliwiać komfortowe ich użytkowanie przez każdego z domowników – także przez osoby starsze, dzieci oraz osoby skarżące się na problemy z chodzeniem. Zgodnie z wymienionym w poprzednim akapicie Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Należy jednakże wziąć pod uwagę, że najbardziej optymalne są stopnie o wysokości ok. 16-18 cm. Szerokość stopni zaś zależy od ich wysokości, a oblicza się ją podług podanego w dokumencie wzoru.

Minimalna szerokość użytkowa biegu również jest określona w przepisach – wynosi ona nie mniej niż 80 cm, lecz uważa się, że bardziej komfortowe w użytkowaniu są schody o szerokości co najmniej 100 cm. Szerokość spocznika, to znaczy platformy między biegami, powinna zaś mieć minimum 80 cm.

Jeden bieg schodów stałych nie może mieć więcej aniżeli 17 stopni. Nie dotyczy to jednakże m.in. mieszkań dwupoziomowych, jak również budynków w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.

Schody kręcone, wachlarzowe i zabiegowe – parametry techniczne

Prawo określa także wymiary schodów wachlarzowych, innymi słowy takich, w których bieg tworzy łuk, a szczeble mają kształt trapezów. Takie schody są niebywale efektowne, a jeżeli będą poprawnie zaplanowane, to również są wygodne. W tym wypadku szerokość stopni winna wynosić co najmniej 0,25 m – to umożliwi bezpieczne wchodzenie oraz schodzenie.

Przepisy prawa określają też parametry, jakie muszą posiadać schody kręcone (spiralne) oraz zabiegowe. Nadmieniamy, że schody kręcone są budowane na planie koła. Tymczasem schody zabiegowe to schody, które zmieniają kierunek, lecz nie mają one spocznika. Jakie wymiary muszą posiadać wygodne schody zabiegowe? Przepisy mówią o tym, iż szerokość ich stopni winna mieć nie mniej niż 0,25 m i należy ją zapewnić w dystansie maksymalnie 0,4 m od poręczy balustrady zewnętrznej. Analogiczne parametry dotyczą schodów kręconych, jednakże w tym przypadku odległość mierzy się od słupa stanowiącego centralną konstrukcją schodów.

Nasza siedziba:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]