Rodzaje kontenerów na odpady

Kup kontenery rolkowe.

Część odpadów nie powinno trafić do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane w czasie różnych remontów i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności związane z przechowywaniem i przewozem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia i przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. brygady sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Udostępniają je one klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Nasza siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]