Obsługa prawna obcokrajowców – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło zlokalizowana w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W zespole Kancelarii pracują adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o rozwód, separację oraz podział majątku po rozwodzie, ustalenie, zmniejszenie oraz podniesienie kwoty alimentów, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
prawie karnym i karnym gospodarczym – obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, odpowiedzialności karno-skarbowej, jak również wykroczeń,
prawie sportowym – wsparcie w negocjacjach kontraktowych i transferowych, sporządzanie i sprawdzenie kontraktów zawodników oraz umów o sponsoring w sporcie, reprezentacja klubów i sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, jak również przed sądami polubownymi i powszechnymi.

Obsługa prawna obcokrajowców

Znaczącą część stanowi prowadzenie spraw związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno firmy zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w nawigowaniu po skomplikowanych procedurach naszego prawa.
W ramach usług prawnych dla obcokrajowców Kancelaria prowadzi sprawy związane między innymi z:
1. reprezentacją w sprawach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych bądź zgody na pobyt tolerowany,
2. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach karnych, przykładowo postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku bądź zastosowanie wobec osoby aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz inne postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje też doradztwo prawne w sprawach dotyczących potwierdzenia posiadania, nadania oraz przywrócenia polskiego obywatelstwa, ale także uznania za obywatela Polski. Z kolei właścicielom polskich przedsiębiorstw pragnącym przyjąć do pracy obcokrajowców, Kancelaria Śliz-Curyło służy bieżącą obsługą prawną w tym zakresie.

Nasza siedziba:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08